Aarhus

I Aarhus disponerer vi over den tidligere Solae Denmark A/S facilitet som vi har ombygget til en skibsagentur- og bulk terminalfacilitet med bl.a. 3 x 10.000 ton siloere samt en lang rækker mindre siloere i 200 m3 størrelse.

De 3 x 10.000 ton råvaresiloere er nyligt blevet ombygget med et 600 tons/time indtagspåslag, en 600 tons/time skibslaster direkte til vores 8,3 m. kaj (vanddybde), temperaturkontrol og beluftning. Siloerne er velegnede til alle fritflydende korn produkter.

Yderligere disponerer vi blandt andet over 2 opsækningslinier til småsække og en big bag linie.

Faciliteten er bemandet med et 7 personers stærkt team som varetager skibsagentur, stevedoringen og pakhusdrift, blandt andet.

Kontaktdetaljer:

AARHUS PROTEIN A/S,
c/o FREDERICIA SHIPPING A/S
Møllebugtvej 5
DK-7000 Fredericia
Mail: bulk@fredericiashipping.dk
Tel.: +45 76 20 20 20