Standard henvisning til NSAB 2015:

Opgaver, som ikke falder inden for anvendelsesområdet af DSHAB 2021 eller DSAF – idet DSAF §10 ikke anses vedtaget mellem parterne - udføres i henhold til Nordisk Speditørforbuds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015).

Bestemmelserne begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre.

Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27).

Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes fter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).