Standard henvisning til DSAF:

Opgaver, som udføres i henhold til Danmarks Skibsmæglerforenings Almindelige Forretningsbestemmelser, udføres som fuldmægtig eller som formidlende mellemmand og uden ansvar for en eventuel misligholdelse af den formidlede kontrakt (§ 2).

Forretningsbestemmelserne begrænser vores erstatningsansvar til SDR 25.000 pr. skadestilfælde (§ 6).

Særlig opmærksomhed henledes på, at erstatningskrav forældes efter 11 måneder, og retssag skal være anlagt inden denne frist, idet kravet ellers er fortabt (§§ 7 og 11), ligesom vi har panteret i gods, der er under vores kontrol for samtlige tilgodehavender, både aktuelle og tidligere krav (§ 8).

DSAF § 10 anses ikke for vedtaget mellem parterne.