DHAB 2016

Generelle bestemmelser
 

Alle opgaver udføres i henhold til Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser, DHAB 2016, der kan findes på linket nederst.
 
De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods ned til 2 SDR pr. kg. eller 666,67 SDR per kolli.

For forsinkelse ydes erstatning alene op til prisen for den udførte opgave. Den maksimale erstatning pr. skadesbegivenhed, herunder for forsinkelse, kan dog maksimalt udgøre 25.000 SDR, og dersom én og samme hændelse medfører tab for flere ordregivere, er vores ansvar i forhold til samtlige berørte ordregivere i visse henseender begrænset til 500.000 SDR.

Krav mod os forældes i nogle tilfælde efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør op til 2% pr. påbegyndt måned. Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt.

 

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016 (DHAB)