DSHAB 2021

DANSKE SHIPPING- OG HAVNEVIRKSOMHEDERS ALMINDELIGE BETINGELSER 2021
 

Alle opgaver udføres i henhold til Danske Shipping- og Havnevirksomheders Almindelige
Betingelser (DSHAB 2021)

De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til 2 SDR pr. kg. eller 666,67 SDR pr. kolli eller enhed.

Vores ansvar for simpelt uagtsomme fejl og myndighedskrav er fraskrevet, og bestemmelsernes ansvarsbegrænsningsregler opretholdes i tilfælde af grov uagtsomhed.

En evt. erstatning kan ikke overstige 25.000 SDR pr. skadesbegivenhed. Krav mod os forældes efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør 2% pr. påbegyndt måned. Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt. Vi agerer alene formidlende mellemmand ved udførelse af mægler- og agentopgaver og skal holdes skadesløs for tab eller skade. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

DSHAB 2021